Powiatowy Urząd Pracy w Mławie pozyskał kolejne środki na aktywizację osób bezrobotnych. Za kwotę blisko 1.4 mln zł będzie realizował projekt pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego”.