Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Urzędy znów przeszły na pracę zdalną!

Zapowiedź ministra zdrowia o obowiązku wprowadzenia pracy zdalnej w urzędach administracji publicznej ze względu na dramatycznie wysoką liczbę nowych przypadków zachorowań na Covid-19 weszła w życie.

W noweli zapisano, że do dnia 28 lutego 2022 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną mają polecać pracownikom wykonywanie pracy zdalnej.

– Wyjątki od powyższej zasady będą stanowić sytuacje, w których realizacja określonych zadań jest niezbędna dla zapewnienia pomocy obywatelom lub ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, a ich realizacja nie jest możliwa w ramach pracy zdalnej – wyjaśniono w uzasadnieniu.

W urzędach powiatu mławskiego części pracowników faktycznie wykonuję swoją prace zdalnie. Jednak w danym dziale zawsze pracują osoby stacjonarnie, zapewniając  realizację zadań na rzecz mieszkańców w sposób bezpieczny i  prawidłowy. Urzędy zamieściły też na swoich stronach  informację, w jaki sposób  mieszkańcy mogą załatwiać bezpiecznie swoje sprawy i komunikować się z Urzędem w formule on-line, telefonicznie, mailowo, czyli w sposób zdalny.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: