UTRUDNIENIA I CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU NA UL. STARY RYNEK

UTRUDNIENIA I CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU NA UL. STARY RYNEK

W związku z planowanymi pracami ziemnymi, od 29 września do 30 listopada 2020 r. na ul. Stary Rynek można się spodziewać utrudnień w ruchu oraz wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.

Urząd miasta prosi kierowców, pieszych o zachowanie ostrożności oraz respektowanie oznakowania drogowego i przeprasza za wszelkie niedogodności.

Źródło i foto: UMM

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: