Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

UTRUDNIENIA W RUCHU NA ULICY GRZEBSKIEGO

Rozpoczynamy modernizację przejścia dla pieszych w ulicy Grzebskiego, w pobliżu sklepu Biedronka. Prace powinny potrwać około trzech dni. W związku z nimi można się spodziewać utrudnień w ruchu: ograniczenia prędkości do 40 km/h, zwężenia pasa ruchu i – okresowo – ruchu wahadłowego.

Inwestycja pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mławie na ul. dr Stanisława Grzebskiego na drodze nr 231197W” jest realizowana w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych”. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „EUROASFALT” Sp. z o.o. z Olsztyna. Zgodnie z zapisami umowy zawartej z wykonawcą 24 września 2021 r., wartość inwestycji realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” wynosi 50 196,30 zł.

Modernizacja przejścia dla pieszych obejmuje:

  • montaż azyli prefabrykowanych 1,5 m x 1,5 m w osi jezdni wraz z montażem znaków C-9 + U-5a;
  • montaż dwóch lamp drogowych LED;
  • montaż punktowych elementów odblaskowych z obu stron dojazdu do przejścia bezpośrednio przed znakami P-10,
  • montaż niezbędnego oznakowania pionowego;
  • wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego.

Przebudowa przejścia dla pieszych ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ulicy, poprawę warunków komunikacji pieszej oraz podniesienie walorów użytkowych i estetycznych ulicy.

Źródło i foto/ UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: