UWAGA!!! AKCJA PRĘDKOŚĆ!

UWAGA!!! AKCJA PRĘDKOŚĆ!

Uwaga kierowcy Akcja prędkość Policja od 10 do 14 czerwca zamierza pilnować porządku w czasie przedłużonego weekendu. – Na drogi wyjedzie ponad 4 tys. funkcjonariuszy. Priorytetem będzie zapewnienie płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych – powiedział dziennik.pl komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Jednocześnie przestrzegł, że nikt nie przewiduje taryfy ulgowej dla osób drastycznie naruszających przepisy.Policjanci stanowczo mają reagować na przekraczanie prędkości oraz nieprawidłowe zachowania kierowców. Źródło/dziennik.pl Opracowanie własne,Foto.KPPMława.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: