UWAGA ALARM BOMBOWY W SZKOLE NR 6 W MŁAWIE! TRWA EWAKUACJA

UWAGA ALARM BOMBOWY W SZKOLE NR 6 W MŁAWIE! TRWA EWAKUACJA

W dniu dzisiejszym (25.09.20) godz.11:37  do Szkoły Podstawowej nr 6, przyszedł mail o podłożonym ładunku wybuchowym. Miejscowe zagrożenie Mława ul. Żołnierzy 80 Pułku Piechoty. Trwa sprawdzenie pomieszczeń. Decyzją dyrektora szkoły, uczniowie zostali ewakuowani na zewnątrz.

 

 

Źródło/PSP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: