Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Uwaga! Awaria na głównym kolektorze kanalizacyjnym. Może nie być wody!

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków “WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie

informuje, że w związku z awarią na głównym kolektorze kanalizacyjnym A i koniecznością  przepompowywania ścieków za pomocą pomp, beczkowozów asenizacyjnych, obniżyliśmy ciśnienie w sieci do 3 atm. W związku z tym może brakować wody na wyższych piętrach budynków. Bardzo proszą o oszczędne korzystanie z wody, oraz przełożenie czynności domowych do których potrzebna jest woda na godziny późniejsze.

Za utrudnienia przepraszają.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: