Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

UWAGA!!! BURMISTRZ OGŁOSIŁ KONKURS

Burmistrz Miasta Mława ogłosił otwarte konkursy ofert na 2021 roku – w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława.

Grudniowe porządki w organizacji pozarządowej (infografika). Czytajcie ogłoszenia konkursowe! Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę. Jak stosować przepisy o odpłatnej działalności pożytku publicznego? Na co OPP może wydać pieniądze z 1%? Prawo do usunięcia danych – czy organizacja pozarządowa może odmówić jego realizacji? Członkowie w stowarzyszeniu poniżej 16 lat i ich udział w podejmowaniu decyzji. Materiały wideo i prawo autorskie. Gdzie rejestrujemy klub sportowy. Regulacje w prawie pracy – na co powinny zwrócić uwagę NGO-sy?

źródło:UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: