Uwaga burze!

Uwaga burze!

Dziś wieczorem mogą wystąpić intensywne burze. Prognozy są niepokojące również dla województwa mazowieckiego, w tym Mławy.

IMGW ostrzega!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami i burzami z gradem, które w niedzielę po południu mogą wystąpić w jedenastu województwach. Alerty pierwszego stopnia wydano dla województw: mazowieckiego, podlaskiego, części warmińsko – mazurskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i części dolnośląskiego.

Foto: FelixMittermeier z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: