UWAGA!!! CHWILOWE ZAGROŻENIE

UWAGA!!! CHWILOWE ZAGROŻENIE

Miejscowe zagrożenie Mława ul. Aleja Józefa Piłsudskiego, skrzyżowanie z ul. Graniczną, kolizja, brak osób poszkodowanych, wyciek płynów eksploatacyjnych na jezdnię. W działaniach uczestniczy 1 zastęp PSP Mława. W kolizji udział brały Opel Insignia i Citroen Xara. Nie było osób poszkodowanych, działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz likwidacji plamy oleju przy użyciu sorbentu. Czas interwencji 24 minuty.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: