UWAGA! COVID-19 ŹRÓDŁEM OSZUSTW, FAŁSZYWYCH WYGRANYCH I FUNDUSZY

UWAGA! COVID-19 ŹRÓDŁEM OSZUSTW, FAŁSZYWYCH WYGRANYCH I FUNDUSZY

Od czasu pojawienia się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa pojawiły się różne typy oszustw. Policja szczególnie ostrzega przed oszustami, którzy wykorzystując strach wywołany pandemią próbują wyłudzić od nas dane osobowe.

W przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości:

– nie odpowiadaj na maila,

– nie podawaj żadnych danych osobowych,

– nie dokonuj żadnych transakcji finansowych,

– nie klikaj żadnego łącza, ani nie otwieraj i nie pobieraj żadnych załączników.

Bądźmy rozważni i roztropni! Dbajmy o bezpieczeństwo swoich danych, tak aby inne osoby nie weszły w ich posiadanie.

Źródło: KPP Mława

Foto: SamWilliamsPhoto z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: