UWAGA!!! CZYJ TO TELEFON?

UWAGA!!! CZYJ TO TELEFON?

31 maja, na ul. Sienkiewicza w Mławie, znaleziono telefon komórkowy marki Samsung. Właściciel może odebrać zgubę u dzielnicowego, tel. 519 035 282. Przypominamy, że kontakt z dzielnicowymi ułatwia bezpłatna aplikacja Moja Komenda.

Źródło:KPPMława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: