UWAGA!!! DACHOWANIE SAMOCHODU – SAMOCHÓD W ROWIE

UWAGA!!! DACHOWANIE SAMOCHODU – SAMOCHÓD W ROWIE

W dniu dzisiejszym o godz. 9:31 na drodze wojewódzkiej Mława-Ciechanów doszło do dachowania samochodu osobowego  . Pojazd znajduje się w rowie. Podróżowała 1 osoba – kobieta opuściła pojazd przed przybyciem straży pożarnej. Na miejsce przybył Zespół Ratownictwa Medycznego oraz  Policja.

Fot.ilustracyjne

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: