Uwaga! Dziś po południu i w nocy bardzo silny wiatr i burze z gradem!

Uwaga! Dziś po południu i w nocy bardzo silny wiatr i burze z gradem!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami i gradem mieszkańców Mazowsza. Dla regionów tych wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Dziś po południu (30.08) burzom towarzyszyć będą opady deszczu, lokalnie do 20-30 milimetrów. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągać prędkość 70-80 kilometrów na godzinę. Lokalnie może się pojawić grad.

 

Źródło/IMGW

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: