UWAGA!!! DZIŚ PRZERWA W DOSTAWIE WODY

UWAGA!!! DZIŚ PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie informuje,                                                 że w związku z robotami wodociągowymi 

w dniu 06.08.2020r. (czwartek)

w godzinach od 09:00 do 14:00

nastąpi przerwa w dostawie wody  w ulicy
Stanisława Grzebskiego do budynków o numerach:
9, 18, 20, 20A, 20B, 20C, 22, 24, 26, 26A.

Wobec powyższego proszą o zaopatrzenie się w dostateczną ilość wody. 

Za utrudnienia przepraszają

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: