UWAGA!!! DZIŚ PRZERWA W DOSTAWIE WODY

UWAGA!!! DZIŚ PRZERWA W DOSTAWIE WODY

UWAGA ! Przerwa w dostawie wody w ulicach: W. Reymonta, Sądowej, W. Jaroszyka, Park Miejski.

Informuje, że w związku z robotami wodociągowymi 

w dniu 17.06.2020r. (środa)

w godzinach od 8:00 do 15:00

nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicach: 

  • W. Reymonta do budynków od numeru 3 do numeru 10;
  • Sądowej do budynków o numerach: 3, 3A, 4;
  • W. Jaroszyka;
  • Park Miejski.

                    Za utrudnienia przepraszają

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: