UWAGA GIS OSTRZEGA!!! SPRAWDŹ KUPIONE JAJA, MOŻE BYĆ W NICH SALMONELLA

UWAGA GIS OSTRZEGA!!! SPRAWDŹ KUPIONE JAJA, MOŻE BYĆ W NICH SALMONELLA

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega nabywców jaj pochodzących z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gallus. W wymazach środowiskowych pobranych na fermie kur niosek tegoż przedsiębiorstwa znaleziono bakterie salmonelli. Dlatego też część partii jaj została wycofana ze sprzedaży.

Inspekcja Weterynaryjna wykryła bakterie Salmonella Enteritidis w próbkach wymazów środowiskowych pobranych na fermie kur niosek w kurniku K-16. z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gallus. Część partii jaj została wycofana z obrotu (pełna lista na końcu artykułu).

Chodzi o produkt “Jaja pakowane w wytłaczankach po 6, 10 lub 30 sztuk”. Ich oznaczenie na skorupce to: “1PL 30261302 W-WYBIEG”.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gallus zadeklarowało, że wszystkie jaja wskazane przez Inspekcję Weterynaryjną zostały już wycofane z obrotu. Natomiast kury z kurnika K-16 zostały poddane ubojowi sanitarnemu.

GIS natomiast przypomina, że jaj z wymienionych partii nie należy spożywać. Szczególnie na surowo. Stanowi to “potencjalne zagrożenie dla zdrowia”.

Lista wycofanych partii jaj:

1. nr partii: 30.07.2020/ najlepiej spożyć przed: 26.08.2020
2. nr partii: 31.07.2020/ najlepiej spożyć przed: 27.08.2020
3. nr partii: 01.08.2020/ najlepiej spożyć przed: 28.08.2020
4. nr partii: 03.08.2020/ najlepiej spożyć przed: 30.08.2020
5. nr partii: 04.08.2020/ najlepiej spożyć przed: 31.08.2020
6. nr partii: 05.08.2020/ najlepiej spożyć przed: 01.09.2020
7. nr partii: 06.08.2020/ najlepiej spożyć przed: 02.09.2020
8. nr partii: 07.08.2020/ najlepiej spożyć przed: 03.09.2020
9. nr partii: 08.08.2020/ najlepiej spożyć przed: 04.09.2020
10. nr partii: 09.08.2020/ najlepiej spożyć przed: 05.09.2020
11. nr partii: 10.08.2020/ najlepiej spożyć przed: 06.09.2020
12. nr partii: 11.08.2020/ najlepiej spożyć przed: 07.09.2020
13. nr partii: 12.08.2020/ najlepiej spożyć przed: 08.09.2020
14. nr partii: 13.08.2020/ najlepiej spożyć przed: 09.09.2020
15. nr partii: 14.08.2020/ najlepiej spożyć przed: 10.09.2020
16. nr partii: 15.08.2020/ najlepiej spożyć przed: 11.09.2020
17. nr partii: 16.08.2020/ najlepiej spożyć przed: 12.09.2020
18. nr partii: 18.08.2020/ najlepiej spożyć przed: 14.09.2020
19. nr partii: 20.08.2020/ najlepiej spożyć przed: 16.09.2020

źródło:wp.pl, GIS

Fot.ilustracyjne pixaby

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: