UWAGA GRZYBIARZE! ZA WJAZD DO LASU SAMOCHODEM GROZI KARA

UWAGA GRZYBIARZE! ZA WJAZD DO LASU SAMOCHODEM GROZI KARA

Wycieczka do lasu może dla wielu Polaków skończyć się karą. Mandat może wynieść nawet 500 zł. Należy szukać oznaczeń i znaków.

Zaczyna się sezon grzybowy. Osoby wybierające się do lasu piechotą czy rowerem nie powinny mieć powodu do zmartwień. Natomiast za nieuprawniony wjazd pojazdem do lasu grozi kara. Jak podaje portal moto.pl, zwykle jest to mandat w wysokości od 20 do nawet 500 zł.

“W sytuacji, gdy wyrządzona szkoda jest znaczna (np. skradziono drewno, zniszczono fragment lasu, budowlę lub urządzenie) i kwalifikuje się to do wyższej kary niż pięćsetzłotowy mandat, strażnik leśny występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie i pełni rolę oskarżyciela publicznego. Wtedy grzywnę nakłada sąd, który dodatkowo może także orzec np. wypłacenie nawiązki za spowodowaną szkodę” – informują Lasy Państwowe. Kara za wjazd do lasu może więc ostatecznie znacznie przekroczyć 500-złotowy mandat.

W lasach brakuje oznaczeń dlatego kierowcy czasami są zdezorientowani.

Parkowanie w obrębie lasu dozwolone jest tylko na odpowiednio oznaczonych parkingach i miejsach postojowych, które zlokalizować można na mapie w serwisie Lasów Państwowych czaswlas.pl.

Źródło: biznesinfo

Foto:  Ada K z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: