UWAGA!!! JUTRO PRZERWA W DOSTAWIE WODY

UWAGA!!! JUTRO PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie  informuje, że w związku z robotami wodociągowymi 

w dniu 09.07.2020r. (czwartek)

w godzinach od 10:00 do 15:00

nastąpi przerwa w dostawie wody  w ulicy Nowowiejskiej do budynków o numerach:

  • numery nieparzyste od 49 do 103;
  • numery parzyste od 58 do 116.

Za utrudnienia przepraszają.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: