UWAGA !!! JUTRO PRZERWA W DOSTAWIE WODY

UWAGA !!! JUTRO PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o o. w Mławie  informuje, że w związku z robotami wodociągowymi w dniu 8.09.2020r. (wtorek) w godzinach od 8:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody  w ulicy Dźwigowej.

Za utrudnienia przepraszają

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: