UWAGA !!! DZIŚ PRZERWA W DOSTAWIE WODY

UWAGA !!! DZIŚ PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków “WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie informuje, że w związku z robotami wodociągowymi w dniu 03.07.2020r. (piątek) w godzinach od 8:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody  w ulicach:

  • W. Reymonta do budynków o numerach od 3 do 10; 
  • Sądowej do budynków o numerach: 3, 3A i 4; 
  • W. Jaroszyka; 
  • Park Miejski. 

Za utrudnienia przepraszają.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: