UWAGA KIEROWCO! OD 1 SIERPNIA ZAKAZ ZATRZYMYWANIA SIĘ NA ODCINKU UL. KOPERNIKA

UWAGA KIEROWCO! OD 1 SIERPNIA ZAKAZ ZATRZYMYWANIA SIĘ NA ODCINKU UL. KOPERNIKA

Od soboty zakaz zatrzymywania się na odcinku Kopernika.

Starosta Mławski zaakceptował wniosek mieszkańców odnośnie do zmiany organizacji ruchu na ulicy Kopernika w Mławie. Zacznie ona obowiązywać od soboty 1 sierpnia.

Na odcinku ul. Kopernika między skrzyżowaniem z ul. Wojska Polskiego a ul. Aleja Marszałkowska będzie obowiązywał obustronny zakaz zatrzymywania się i postoju. Prosimy kierowców o zwracanie uwagi na nowe oznakowanie pionowe.

Źródło i foto:: UMM, Piotr Tomaszewski

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: