UWAGA KIEROWCY! NA DRODZE W KIERUNKU CIECHANOWA ROZLAŁA SIĘ ŚLISKA CIECZ

UWAGA KIEROWCY! NA DRODZE W KIERUNKU CIECHANOWA ROZLAŁA SIĘ ŚLISKA CIECZ

W dniu 27.09.2020r.  Wystąpiło miejscowe zagrożenie na trasie od Woli Szydłowskiej w kierunku Ciechanowa.  Rozlana na drodze śliska ciecz prawdopodobnie olej napędowy, który stwarza zagrożenie w ruchu pojazdów. Strażacy z KP PSP Mława i od drugiej strony z KP PSP Ciechanów neutralizują ciecz. Niewielkie utrudnienia w ruchu drogowym na tym odcinku.

 

 

Źródło/PSP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: