UWAGA KIEROWCY UTRUDNIENIA W RUCHU! OD DZIŚ ZAMKNIĘTA DROGA POWIATOWA

UWAGA KIEROWCY UTRUDNIENIA W RUCHU! OD DZIŚ ZAMKNIĘTA DROGA POWIATOWA

Od dziś tj. 27 października (środa) została zamknięta ul. Nowowiejska w kierunku Mława – Dzierzgowo w związku z robotami drogowymi przy nowej trasie E7 i wykonaniem prac w rejonie budowanego wiaduktu.
Zamknięcie ruchu przybliży moment wprowadzenia ruchu w układzie docelowym na tej drodze. W związku z powyższym wyznaczony został objazd przez Windyki i Starą Sławogórę. Przewidywane ograniczenia w ruchu potrwają do piątku tj. do 29 października (piątek).

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: