UWAGA KIEROWCY! WYPADEK NA DK 7

UWAGA KIEROWCY! WYPADEK NA DK 7

21.10.20r. o koło godziny 13:20 w miejscowości Uniszki Zawadzkiena, na  DK 7(231 kilometr w stronę Olsztyna). Doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. W wyniku wypadku dwie osoby zostały poszkodowane, brak osób zakleszczonych. Ranne osoby są przytomne. Na miejscu działa straż pożarna  PSP 1 i OSP.

Źródło/PSP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: