UWAGA KIEROWCY WYPADEK! ZABLOKOWANA DROGA W OBU KIERUNKACH

UWAGA KIEROWCY WYPADEK! ZABLOKOWANA DROGA W OBU KIERUNKACH

W dniu dzisiejszym na DK 7 między miejscowościami Wisniewo – Stare Kosiny pikietaz 245.9 nastąpił wypadek drogowy z udziałem samochodu ciężarowego,, który przewoził 20 ton żwiru. Samochód znajduje się poza jezdnią. Jena osoba poszkodowana została zabrana do szpitala. Drogą zablokowana jest w obu kierunkach.

 

źródło/PSP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: