UWAGA KIEROWCY! ZDERZENIE CZTERCH AUT W UNISZKACH ZAWADZKICH

UWAGA KIEROWCY! ZDERZENIE CZTERCH AUT W UNISZKACH ZAWADZKICH

W dniu 21.08.20 o koło  godziny 18:30 miejscowości Uniszki Zawadzkie na  DK7, doszło do wypadku komunikacyjnego. Zderzyły się 4 samochody osobowe. Dwie osoby są poszkodowane. Nastąpił wycieki płynów eksploatacyjnych. Do do działań wyjechały 2 zastępy PSP Mława i OSP Wieczfnia Kościelna. Po przybyciu PSP na miejsce kierujący działaniem ratowniczym przekazał, że w zdarzeniu uczestniczyły 3 samody osobowe, w których łącznie podróżowało 6 osób. Ruch odbywa się wahadłowo, strażacy udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy jednej osobie oraz zabezpieczają miejsce zdarzenia.
Źródło PSP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: