UWAGA KLIENCI PKO BP, NIE DAJCIE SIĘ OKRAŚĆ

UWAGA KLIENCI PKO BP, NIE DAJCIE SIĘ OKRAŚĆ

Jeśli na Twoją skrzynkę e-mailową przyjdzie wiadomość z potwierdzeniem transakcji a nie spodziewasz się takiej informacji to na 99 procent będzie to oszustwo, które ma na celu wyłudzić twoje oszczędności. Załączniki tego typu zawierają szkodliwe oprogramowanie – ostrzega bank. Załącznik jest w formacie  DOC lub XLS, nie PDF—a w środku kryje się skrypt pobierający malware zdolny przechwycić dane logowania do bankowości elektronicznej.

Jak podaje oficjalny komunikat banku e-mail udaje powiadomienie z serwisu transakcyjnego, a treść i tytuł sugerują, że w załączniku jest potwierdzenie transakcji z iPKO” . Musisz być czujny, bo możesz stracić oszczędności w taki o to prosty sposób.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: