UWAGA! KOLEJNY POŻAR

UWAGA! KOLEJNY POŻAR

W niedzielę 23.08 około godziny 14:00 kolejny pożar zboża. Tym razem w miejscowości Garlino. Spaleniu uległo ok. 10 arów zboża. Właściciel przed przybyciem straży pożarnej sam wstępnie ugasił pożar. Na miejsce dojechały zastępy straży pożarnej z Mławy, Piegłowa, Garlina i Szydłowa.

Źródło: PSP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: