UWAGA!!! KORONAWIRUS W BIEDRONCE I LG

UWAGA!!! KORONAWIRUS W BIEDRONCE I LG

Jak udało nam się dowiedzieć  najnowszy przypadek zakażenia pochodzi ze sklepu Biedronka znajdującego się na Osiedlu Książąt Mazowieckich. Wynik dodatni wyszedł u jednej z pracownic. Wszystkie osoby, które miały bliską styczność zostały poddane kwarantannie a jest to ok. 50 osób. Sklep będzie nadal funkcjonował jak do tej pory.

Kolejnym przypadkiem, które może rozszerzyć się na dużą skalę to zarażony, który jest pracownikiem LG. To jeden z rodziców dziecka uczęszczającego do przedszkola na Hożej. Kwarantanną zostało objęte ok. 70 osób. Obecnie w powiecie mławskim zakażonych jest 21 osób. Dwie już wyzdrowiały. Na kwarantannie i pod nadzorem przebywa prawie 400 osób.

Źródło:Radio7/opracowanie własne

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: