UWAGA!!! KORONAWIRUS W MŁAWSKIM SZPITALU

UWAGA!!! KORONAWIRUS W MŁAWSKIM SZPITALU

Wczoraj  wieczorem okazało się, że jeden z pracowników mławskiego szpitala z działu administracyjnego ma potwierdzony wynik pozytywny na koronawirusa.Pracownik wcześniej był objęty kwarantanną. Szpital funkcjonuje normalnie a wszystkie osoby, które miały bliski kontakt z chorą osobą zostały poddane kwarantannie. Cały budynek w którym mieści się administracja został wyłączony z funkcjonowania, a co za tym idzie również znajdujące się tam przychodnie. Zasadne coraz bardziej staje się noszenie maseczek na terenie Mławy oraz całego powiatu mławskiego.

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: