UWAGA!!! Od dziś dostępny jest bezpłatny mławski magazyn “Pory Roku”

UWAGA!!! Od dziś dostępny jest bezpłatny mławski magazyn “Pory Roku”

Drodzy Państwo! Miło nam poinformować, że od czwartku na rynku mławskim oraz żuromińskim wraz z powiatami,  pojawi się kolejny numer bezpłatnego magazynu “Pory Roku”. W nim znajdziecie najciekawsze oraz najładniejsze miejsca waszego miasta i powiatu. Dowiecie się również jak ważna jest współpraca z samorządami oraz o tym, czy biogazownia to coś strasznego.

Zapraszamy do lektury!

Szukajcie nas w Mławie:

-Biblioteka Miejska

-MDK Mława

-Urząd Miasta Mława

-Starostwo Powiatowe w Mławie

– Kawiarnia Rosario, Fantazja, Szczepkowscy

– Przychodnia Medicus, Omega, Alfamedical i inne

– Osiedlowe sklepy spożywcze

Powiat mławski:

-Urzędy Gmin Powiatu Mławskiego

– sklepy spożywcze

 

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: