UWAGA MIESZKAŃCY! WYMIANA SIECI OŚWIETLENIA

UWAGA MIESZKAŃCY! WYMIANA SIECI OŚWIETLENIA

Przez najbliższy tydzień będą prowadzone prace przy wymianie słupów sieci energetycznych oraz sieci oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Szpitalnej od skrzyżowania z ul. Z. Morawskiej do szpitala oraz na ulicy wzdłuż pawilonów handlowych na os. Młodych.

W związku z prowadzonymi pracami mogą wystąpić przerwy w oświetleniu ulicznym oraz niewielkie utrudnienia w ruchu.

Źródło: UMM Mława

Foto: PDPhotos z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: