Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

UWAGA mieszkańcy !!! ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

dniach od 12 listopada 2020 roku do  dnia 30 listopada 2020 roku na terenie Miasta Mława zostanie przeprowadzona mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców miasta zamieszkałych w  budynkach wielolokalowych. W terminach wyznaczonych harmonogramem  mieszkańcy poszczególnych budynków wielolokalowych będą mogli pozbyć się zniszczonych, bezużytecznych mebli, niepotrzebnych  przedmiotów gospodarstwa domowego, sprzętu elektronicznego i elektrycznego AGD i RTV (UWAGA: Sprzęt AGD i RTV musi być kompletny, aby został odebrany). Sprzęt musi być przygotowany odpadów do odbioru i wystawienie ich przed posesje do godziny 7.00 w wyznaczonym dniu odbioru.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: