Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Uwaga! Ministerstwo luzuje kolejne obostrzenia

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że w imprezach plenerowych będzie mogło uczestniczyć więcej niż 150 osób, pod warunkiem zachowania odpowiedniego dystansu społecznego. Do tej pory wydarzenia w otwartej przestrzeni mogły się odbywać tylko do 150 osób. Od 17 lipca ma to się zmienić, jednak trzeba będzie pamiętać o kilku zasadach. Każda osoba musi mieć zapewnioną przestrzeń 5 metrów kwadratowych, a także odstępy między uczestnikami mają wynosić 2 metry. Konieczne także będzie zakrywanie ust i nosa. Przypomnijmy, że od 20 czerwca zezwolono na otwarcie sal koncertowych, klubów i hal widowiskowo- muzycznych, przy czym zajęte musi być do 50% liczby wszystkich miejsc.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: