Uwaga! Ministerstwo luzuje kolejne obostrzenia

Uwaga! Ministerstwo luzuje kolejne obostrzenia

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że w imprezach plenerowych będzie mogło uczestniczyć więcej niż 150 osób, pod warunkiem zachowania odpowiedniego dystansu społecznego. Do tej pory wydarzenia w otwartej przestrzeni mogły się odbywać tylko do 150 osób. Od 17 lipca ma to się zmienić, jednak trzeba będzie pamiętać o kilku zasadach. Każda osoba musi mieć zapewnioną przestrzeń 5 metrów kwadratowych, a także odstępy między uczestnikami mają wynosić 2 metry. Konieczne także będzie zakrywanie ust i nosa. Przypomnijmy, że od 20 czerwca zezwolono na otwarcie sal koncertowych, klubów i hal widowiskowo- muzycznych, przy czym zajęte musi być do 50% liczby wszystkich miejsc.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: