UWAGA!!! MŁAWSKI SANEPID POSZUKUJE OSÓB KTÓRE ROBIŁY ZAKUPY W SKLEPIE NA ŻWIRKI ORAZ BRAŁY UDZIAŁ WE MSZY

UWAGA!!! MŁAWSKI SANEPID POSZUKUJE OSÓB KTÓRE ROBIŁY ZAKUPY W SKLEPIE NA ŻWIRKI ORAZ BRAŁY UDZIAŁ WE MSZY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie poszukuje osób, które robiły zakupy w Sklepie Mięsno – Wędliniarskim przy ul. Żwirki 16 w Mławie w dniach od 20.07.2020 r. do 24.07.2020 r.

oraz osób, które uczestniczyły we Mszy Świętej w kościele Parafialnym Świętej Rodziny w Mławie w dniu 19.07.2020 r. o godzinie 10:30.

Prosimy o pilne zgłaszanie się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mławie pod numerem telefonu 603 321 946 oraz w godzinach 730-1505 pod numerami telefonów: 23 654 3573, 23 654 33 36.

Z uwagi na powagę sytuacji proszę potraktować sprawę jako bardzo pilną!

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: