UWAGA NA CZAD! OSTRZEŻENIE STRAŻAKÓW

UWAGA NA CZAD! OSTRZEŻENIE STRAŻAKÓW

Strażacy apelują poprzez kampanię: “Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” o instalowanie urządzeń wykrywających tlenek węgla.

Źródłem tlenku węgla są piece gazowe, piece opalane węglem lub drewnem, piecyki łazienkowe, piece kaflowe, kominki, gazowe ogrzewacze pomieszczeń , a także silniki spalinowe.

Tlenek węgla (CZAD) powstaje w wyniku spalania materiałów palnych, w tym paliw. Przy spalaniu prawidłowym jego zawartość w gazach spalinowych wynosi ok. 1%, natomiast przy spalaniu niepełnym (nieprawidłowym) może sięgnąć nawet 30%. Spalanie niepełne ma miejsce wtedy, gdy procesowi towarzyszy za mało tlenu.

Za niedostateczny dopływ powietrza odpowiadać może niekorzystna pogoda, która cofa gazy spalinowe (brak ciągu kominowego), szczelne okna, niechęć do wietrzenia pomieszczeń, zasłanianie kratek wentylacyjnych, ale również zaniedbania ludzkie w aspekcie użytkowania, konserwacji i remontów w budynkach.

W przypadku zaistnienia powyższych niesprawności czy zamierzonego działania człowieka, którego efektem jest zmniejszenie  tlenu, najszybciej reagują zawsze te organy ludzkie, które najbardziej tlenu potrzebują, czyli w pierwszej kolejności mózg. Objawy zatrucia u każdego przebiegają tak samo. Zaczyna się od bólu głowy, zawroty głowy, potem dochodzi metaliczny smak w ustach, mdłości, wymioty, aż do utraty przytomności.
Okazuje się, że zatrucie czadem grozi nie tylko właścicielom domów z piecem. Odnotowujemy również przypadki, że gaz przenika do sąsiednich mieszkań poprzez przewody wentylacyjne. Dlatego strażacy co roku apelują o instalowanie czujek CZADU posiadających odpowiednie certyfikaty.

Domowy czujnik czadu monitoruje stężenie tlenku węgla w pomieszczeniu, a kiedy przekroczony zostanie dopuszczalny poziom, włącza się optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa co skutecznie ostrzega przed nadchodzącym niebezpieczeństwem zatrucia, a czasem nawet śmiercią.

Przypominamy również  – o tym, żeby sprawdzać instalacje, pilnować przeglądów technicznych, zapewniać dopływ świeżego powietrza i swobodny odpływ spalin z urządzeń grzewczych.

Źródło: KPP Działdowo

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: