UWAGA NA KROCIONOGI! SĄ GROŹNE DLA ZDROWIA

UWAGA NA KROCIONOGI! SĄ GROŹNE DLA ZDROWIA

Największy problem z tymi robalami mają mieszkańcy Sląska, co nie znaczy, że nie można ich spotkać w naszych stronach. Czerwiec i lipiec to okres kiedy zaczynają się masowo wylegać. Eksperci ostrzegają, że mogą być one groźne dla zdrowia. Przenoszą bakterie, które są szkodliwe dla człowieka i mogą spowodować poważne choroby typu zapalenie płuc czy też zaburzenia układu pokarmowego. W odruchu obronnym te robaki wydzielają również benzochinonę, która ma działania rakotwórcze. Dotknięcie krocionoga może spowodować zapalenie skóry.

źródło wp.pl/opracowanie redakcyjne

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: