UWAGA NA LATAJĄCE KLESZCZE!

UWAGA NA LATAJĄCE KLESZCZE!

Latające kleszcze to potoczna nazwa strzyżaków, które występują w Polsce. Ukąszenia tych owadów mogą być bolesne a do tego wywoływać reakcje alergiczne. Podobnie jak kleszcze żywią się krwią. Możemy je spotkać we wszystkich lasach w Polsce oraz  całej Europie.

Ugryzienia strzyżaków, choć początkowo niezauważalne, mogą być bardzo dotkliwe i wywoływać reakcje alergiczne. Po około 3 dniach w miejscu ugryzienia powstaje twardy, zaczerwieniony obrzęk, który mocno swędzi nawet przez 2-3 tygodnie.

Jak wyjaśnia National Geographic, strzyżaki mogą przenosić bakterię Bartonella schoenbuchensis, która u ludzi wywołuje uciążliwe i bolesne zmiany skórne. Niektóre źródła informują, że pasożyty są w stanie przenosić anaplazmozę i boreliozę, ale nie jest to potwierdzone naukowo.

 

 

źródło: Lasy Państwowe, turytyka wp.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: