UWAGA! NA MGŁĘ W CAŁEJ POLSCE

UWAGA! NA MGŁĘ W CAŁEJ POLSCE

Mgła może zaatakować Polskę. IMGW wydało ostrzeżenie o mgłach zbliżających się do Polski. Na taki stan rzeczy głównie musza uważać kierowcy. W której części Polski wystąpi ogromna mgła?

“Uwaga! Wydano ostrzeżenia meteorologiczne dotyczące gęstej mgły. W nocy na obszarach obowiązywania ostrzeżeń prognozuje się mgły znacznie ograniczające widoczność. Nawet poniżej 100m! Bądźcie ostrożni, szczególnie za kierownicą”, apeluje IMGW.

Mgła obejmie swoim zasięgiem centralną o południowo-wschodnią część Polski. Z mapy zamieszczonej przez IMGW wynika, że na mgłę uważać muszą mieszkańcy części woj. mazowieckiego i wielkopolskiego, a także całego woj. lubelskiego, małopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, opolskiego i śląskiego.

Prosimy o ostrożność i uwagę kierowców!

 

Źródło:  biznesinfo.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: