UWAGA!!! Od 1 czerwca niższa cena za ścieki!

UWAGA!!! Od 1 czerwca niższa cena za ścieki!

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod –Kan” Sp. z o. o. w Mławie informuje, że od dnia 01 czerwca 2020 r. na terenie Miasta Mława obowiązuje nowa niższa stawka za ścieki.

Dotychczasowa cena za metr sześcienny ścieków wynosiła  6,09 zł/m3, nowa stawka obowiązująca od dziś  to 5,54 zł/m3. to spadek aż o 55 gr (dot. gospodarstw domowych).  Pozostali odbiorcy, którzy  dotychczas płacili  6,19 zł/mobecnie zapłacą  5,66 zł/m3.(mniej o 53gr.).

Jednocześnie informujemy, że opłata abonamentowa dla obydwu grup odbiorców pozostaje bez zmian i wynosi 2,70 zł/ odb./m-c.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: