UWAGA! OD 1 GRUDNIA NOWE OBOSTRZENIA

UWAGA! OD 1 GRUDNIA NOWE OBOSTRZENIA

Od 1 do 17 grudnia włącznie rząd wprowadza nowe obostrzenia.

Nowe ograniczenia to:

  • zakaz lotów do siedmiu krajów (Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, RPA, Zimbabwe),
  • wydłużenie kwarantanny do 14 dni dla osób, które podróżują do Polski z krajów spoza strefy Schengen. Możliwość zwolnienia ich z kwarantanny – od ósmego dnia po teście PCR,
  • wszystkie obiekty, w których do tej pory był limit zapełnienia 75 procent, zostaną zmniejszone do 50 procent – chodzi tu o gastronomię, hotele, kina, teatry, domy kultury, koncerty, baseny, aquaparki. Osoby zaszczepione nie będą uwzględniane w limitach,
  • zmieniony limit na zgromadzeniach i uroczystościach – do tej pory to było 150 osób, teraz zostanie zmniejszony do 100. Chodzi między innymi o wesela, komunie i dyskoteki,
  • zmiana limitu osób na wydarzeniach sportowych organizowanych poza obiektami sportowymi. Do tej pory to było 500 osób, teraz to będzie 250 osób,
  • zmieniony limit osób między innymi w centrach handlowych i sklepach wielkopowierzchniowych, na siłowniach, w centrach fitness, muzeach – tam, gdzie do tej pory obowiązywał limit 1 osoba na 10 metrów kwadratowych, obecnie będzie limit 1 osoba na 15 metrów kwadratowych.

 

 

 

 

Źródło: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: