UWAGA!!! OD JUTRA CAŁA POLSKA W CZERWONEJ STREFIE!!!

UWAGA!!! OD JUTRA CAŁA POLSKA W CZERWONEJ STREFIE!!!

To już postanowione. Na dzisiejszej konferencji tj. 23 października premier Mateusz Morawiecki poinformował o nowych obostrzeniach. Cała Polska od jutra zostaje objęta czerwoną strefą. 

Zdalna nauka zostanie wprowadzona dla klas 4-8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Młodzież i dzieci w godzinach od. 8.00 do 16.00 mogą wychodzić z domów wyłącznie pod opieką dorosłych.
Zostają zamknięte lokale gastronomiczne, mogą prowadzić sprzedaż swoich produktów wyłącznie na wynos. Wprowadzony zostaje zakaz spotkań więcej niż 5 osób – wyjątkiem są miejsca pracy.

Seniorzy powyżej 70. roku  poproszeni zostali o niewychodzenie z domów, jeśli to nie jest konieczne.  Zamknięte zostaną sanatoria.

źródło:KPRIM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: