UWAGA! OD WRZEŚNIA MŁAWSKA PŁYWALNIA WPROWADZA ZMIANY

UWAGA! OD WRZEŚNIA MŁAWSKA PŁYWALNIA WPROWADZA ZMIANY

Od 1 września Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie wprowadza 2 bilety. Bilet instruktorski oraz opiekuna. Pierwszy uprawnia do prowadzenia indywidualnych nauk pływania. Natomiast ten drugi uprawnia rodzica/opiekuna do wprowadzenia dziecka do szatni, przygotowania do zajęć oraz późniejszy odbiór.

Regulamin biletu: w kasie krytej pływalni oraz na www.mosir.mława.pl

Źródło: MOSIR Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: