Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

UWAGA!!! OFERTA PRACY -INŻYNIER SIECI WOD – KAN

 

Zakres czynności:

 • Wydawanie zapewnień na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
 • Wydawanie warunków technicznych na budowę lub modernizację sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych.
 • Wykonywanie kosztorysów na sieci i przyłącza wodno-kanalizacyjne.
 • Wystawianie faktur.
 • Obliczanie ilości wody zużytej do celów budowy.
 • Sporządzanie protokołów na wykonane przyłącza.
 • Wprowadzanie inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych do map numerycznych.
 • Prowadzenie oraz zabezpieczanie dokumentacji związanej z pracą działu technicznego.
 • Ewidencjonowanie prac zleconych do wykonania.
 • Prowadzenie archiwum dokumentacji zakładowej.
 • Obsługa komputera i kserokopiarki.
 • Nadzór i uczestnictwo w odbiorach, przy usuwaniu awarii, interwencje w terenie,
 • Sporządzanie niezbędnych zestawień i sprawozdań dla celów wewnętrznych Zakładu,
 • Inne zadania konieczne do prawidłowego funkcjonowania działu.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności budowlanej lub instalacyjnej,
 • Mile widziane uprawnienia budowlane w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • Dobra znajomość programu MS Office,
 • Umiejętność pracy zespołowej,

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Pracę w profesjonalnym zespole i przyjaznej atmosferze,
 • Możliwość nawiązania dłuższej współpracy.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Aplikacje proszę kierować do 15 marca 2021 roku na adres:

email:

spk@wod-kan-mlawa.com.pl

sekretariat@wod-kan-mlawa.com.pl

 

lub bezpośrednio na adres Zakładu:

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o.

Ul. Płocka 106

06-500 Mława

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: