UWAGA!!! OFERTA PRACY!!!

UWAGA!!! OFERTA PRACY!!!

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków “WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie, poszukuje do pracy konserwatora sieci wod-kan.

Zakres czynności:

 • Montaż instalacji wod-kan;
 • Wykonywanie czynności konserwacyjno-remontowych na sieciach wod-kan;
 • Wykonywanie przeglądów urządzeń wod-kan;
 • Kontrola prawidłowości działania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • Usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • Obsługa oraz konserwacja Stacji Uzdatniania Wody;
 • Montaż oraz wymiana wodomierzy, zasuw, hydrantów.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane kierunkowe – hydrauliczne,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na sieciach wodociągowo- kanalizacyjnych,
 • Silna motywacja do pracy,
 • Umiejętność pracy w grupie.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Możliwość przyuczenia do pracy,
 • Pełne wyposażenie stanowiska pracy,
 • Pracę na terenie miasta Mława,
 • Pracę w doświadczonym, dynamicznym zespole specjalistów,
 • Możliwość nawiązania dłuższej współpracy,
 • Możliwość rozwoju zawodowego.

 

Aplikacje proszę kierować do 30 czerwca 2020 roku na adres:

email:

Dział kadr  – spk@wod-kan-mlawa.com.pl

Sekretariat – sekretariat@wod-kan-mlawa.com.pl

 

lub pocztą na adres Zakładu:

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o.

Ul. Płocka 106

06-500 Mława

Szczegóły można uzyskać pod nr tel:

(  23 654 60 82 )

(  23 654 60 70 )

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: