UWAGA!!! OSOBA Z KORONAWIRUSEM W MŁAWSKIM PRZEDSZKOLU

UWAGA!!! OSOBA Z KORONAWIRUSEM W MŁAWSKIM PRZEDSZKOLU

Opiekunka z przedszkola na Hożej zarażona COVID – 19.

Sanepid zamknął przedszkole. Osoby z kontaktu z zarażoną opiekunką skierowano na kwarantannę. Jest to 60 osób, 22 dzieci, rodzice i personel. Mławski sanepid podaje, że nie wiadomo jak doszło do zakażenia. Opiekunka wróciła z krótkiego urlopu i źle się poczuła. Wykonano test na obecność koronawirusa i wynik wyszedł dodatni. To już kolejny przypadek w powiecie mławskim.

Foto: Katrina_S z Pixabay 

You May Also Like

One thought on “UWAGA!!! OSOBA Z KORONAWIRUSEM W MŁAWSKIM PRZEDSZKOLU

  1. To jak to w końcu jest? Pojechała i tam poczuła się źle czy jak wróciła? Ile gazet tyle informacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: