UWAGA!!! Pacjentka z koronawirusem na o. wewnętrznym w Mławie

UWAGA!!! Pacjentka z koronawirusem na o. wewnętrznym w Mławie

Do mławskiego szpitala w minioną niedzielę na oddział wewnętrzny trafiła pacjentka z objawami zakażenia  koronawirusem. Pierwszy wynik testu był ujemny, ale powtórnie wykonany test dał już wynik dodatni. Szybko została przewieziona do szpitala zakaźnego w Warszawie. Cały oddział został poddany kwarantannie w wypisy zostały wstrzymane. Odział został chwilowo wyłączony z funkcjonowania. 

 

 

 

 

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: