Uwaga. Pójdziesz na spacer bez maseczki

Uwaga. Pójdziesz na spacer bez maseczki

Od 1 czerwca ma zostać wprowadzony prze rząd nowy etap łagodzenia obostrzeń w Polsce. Minister zdrowia Łukasz Szumowski, informuje – chodzi m.in. o złagodzenie obowiązku noszenia maseczek. W ciągu dwóch najbliższych tygodni może zapaść decyzja o złagodzeniu obowiązku noszenie maseczek w niektórych regionach. W części województw obowiązek zasłaniania ust i nosa mógłby zostać zniesiony na otwartych przestrzeniach.

– Jeśli się okaże, że wskaźniki w województwach się utrzymują, być może regionalnie będziemy wydawali decyzje że w przestrzeni otwartej, na wolnym powietrzu maseczki będzie można zdjąć – zapowiedział minister Łukasz Szumowski. – W przestrzeni zamkniętej, w sklepach, w komunikacji maseczki oczywiście pozostaną – zastrzegł. Decyzję o zniesieniu nakazu zasłaniania ust i nosa w poszczególnych regionach będzie podejmował rząd na podstawie rekomendacji ministra zdrowia.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: