UWAGA! POSZUKIWANY O ZABÓJSTWO ŻONY!!!

UWAGA! POSZUKIWANY O ZABÓJSTWO ŻONY!!!

Policjanci poszukują 49 letniego Janusza F. podejrzanego o to, że w miejscowości Brzozowo dokonał zabójstwa swojej żony.

Wszystkie osoby, które widziały poszukiwanego bądź mogące udzielić jakichkolwiek informacji w tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 47 718 22 12 lub 47 711 23 05 lub 112.

Źródło i foto: policja mazowiecka

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: